CẦN NGƯỜI NỮ GIỮ BÉ GÁI BÁN THỜI GIAN, 2 NGÀY TUẦN

RAO-VAT-VIEC-LAM-CHO-NGUOI-VIET-O-MY-4

Tìm người nữ 40+ giữ bé gái 15 tháng, 8-10 tiếng/ngày, 1-2 ngày/tuần. Nhà ở G.G Lampson/Dale. Bắt đầu 27/12. L/L: 714-251-3899

Garden Grove,Orange,California
English