CẦN NGƯỜI PHỤ BẾP, NAM XÀO, RỬA CHÉN, SERVER Ở IRVINE

CẦN NGƯỜI PHỤ BẾP, NAM XÀO, RỬA CHÉN, SERVER Ở IRVINE
Nhà Hàng Irvine & Huntington Beach cần một người phụ bếp, Nam xào nhiều kinh nghiệm, Nam rửa chén, & một Server nói tiếng Anh lưu loát. Cô Phú: 949-279-2606
Westminster,Orange,California
English