CẦN NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHO PHARMACY, BIẾT COMPUTER

CẦN NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHO PHARMACY, BIẾT COMPUTER
Cần Nhân viên siêng năng, cẩn thận, biết dùng computer làm việc cho pharmacy ở Westminster. Gởi resume về cpcmpharmacy@gmail.com. L/L: 714-909-9123
Westminster,Orange,California
English