CẦN NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHO PHARMACY, BIẾT COMPUTER

JOBS-VIEC-LAM-O-LITTLE-SAIGON-HOA-KY-BAO-RAO-VAT-3
Cần Nhân viên siêng năng, cẩn thận, biết dùng computer làm việc cho pharmacy ở Westminster. Gởi resume về cpcmpharmacy@gmail.com. L/L: 714-909-9123
Westminster,Orange,California
English