CẦN NHIỀU NGƯỜI LÀM Ở CHỢ ĐÊM PHƯỚC LỘC THỌ

KIEM-VIEC-LAM-CHO-NGUOI-MY-GOC-VIET-2
Cần 2 Nam, 2 Nữ phụ bán chợ đêm Phước Lộc Thọ, không kinh nghiệm sẽ hướng dẫn. A.HIỆP: 714-951-2899. Xin để lại Tên & điện thoại sẽ gọi lại
Garden Grove,Orange,California
English