CẦN NHIỀU NHÂN VIÊN CHO HÃNG ĐIỆN TỬ Ở SANTA ANA,

CẦN NHIỀU NHÂN VIÊN CHO HÃNG ĐIỆN TỬ Ở SANTA ANA,
NOW HIRING!!! Cần nhân viên! cần nhân viên!
Hãng điện tử Electronic ở Santa Ana, Irvine đang cần trên 15 nhân viên làm Assembler, SMT Operator, Quality Control(QC), CMM, cho ca sáng và chiều. Không cần nhiều kinh nghiệm, sáng mắt, tỉ mỉ là ok.
Xin đến apply tại văn phòng AJOBSTAFF ở Santa Ana
số 2708 Westminster Ave, suite#210, Santa Ana, CA 92706 (Góc Fairview and Westminster Ave). Xin L/L: AJOBSTAFF Office at 562-691-4266.Apply on-line at www.ajobstaff.com.
Garden Grove,Orange,California
English