CẦN NHIỀU THỢ BẾP BIẾT XÀO, LƯƠNG + TIPS

CẦN NHIỀU THỢ BẾP BIẾT XÀO, LƯƠNG + TIPS
Nhà Hàng cần tuyển nhiều Thợ Bếp kinh nghiệm biết Xào càng tốt và Nhân viên Chạy bàn biết tiếng Anh. Lương + Tips. Xin L/L: 714-655-6854
Westminster,Orange,California
English