CẦN NHIỀU THỢ BỘT GIỎI, TRẺ MỚI RA NGHỀ, LƯƠNG CAO

CẦN NHIỀU THỢ BỘT GIỎI, TRẺ MỚI RA NGHỀ, LƯƠNG CAO
1500-2600/w + tips (tip $90> 160/ngày), giá dịch vụ rất cao, bằng CALI Tiệm đang cần Nhiều thợ bột giỏi làm cả tcn, dip, thợ TCN trẻ mới ra nghề muốn học thêm OK. Có chỗ ở lại. Gọi đi làm liền pls call/text 916-805-9875
Westminster,Orange,California
English