CẦN NỮ CHĂM SÓC CỤ BÀ, LƯƠNG CAO, NHẬN CHECK

VIỆC-NHÀ-COI-NGƯỜI-GIÀ-Ở-LITTLE-SAIGON
Cần phụ nữ có kinh nghiệm chăm sóc cụ bà, ở lại 5 ngày / tuần. Lương tốt, phải nhận được một phần tiền IHSS. L/L: 714-425 4922
Westminster,Orange,California
English