CẦN NỮ GIÚP VIỆC NHÀ NGƯỜI GIÀ, NHẬN CASH

CẦN NỮ GIÚP VIỆC NHÀ NGƯỜI GIÀ, NHẬN CASH
Cần phụ Nữ giúp đỡ cho Ông Bà cụ già tại Nhà ở Brookhurst và Ball. Trả bằng tiền mặt. Text message: Tammy 949-394-7921
Westminster,Orange,California
English