CẦN NỮ RECEPTIONIST CHO TIỆM NAIL, CẦN THÔNG THẠO TIÊNG ANH

NGUOI-VIET-JOBS-RAO-VAT-2

Cần Nữ Receptionist cho tiệm nail, nhanh nhẹn, vui vẻ, thông thạo tiếng Anh. Experience preferred. L/L: 951-221-9999

Garden Grove,Orange,California
English