Cần Nữ TCN, GEL, BỘT – Việc Làm Nail Tại Anaheim

Featured
Cần Nữ TCN, GEL, BỘT – Việc Làm Nail Tại Anaheim

Chúng tôi đang tuyển nữ thợ TCN, GEL, BỘT tại vị trí Anaheim. Tiệm có nhiều khách walk-in và tip tốt. Chúng tôi đảm bảo không giành giật khách hàng và đóng cửa Chủ Nhật. Lựa chọn W-2 hoặc 1099 tùy theo yêu cầu. Liên hệ TY qua số điện thoại 714-414-8833!

Chúng tôi đang tuyển nữ thợ TCN, GEL, BỘT tại vị trí Anaheim. Tiệm có nhiều khách walk-in và đảm bảo tip tốt. Chúng tôi tạo môi trường làm việc không giành giật khách hàng và đóng cửa Chủ Nhật. Bạn có thể lựa chọn W-2 hoặc 1099 tùy theo yêu cầu của bạn.

Lợi ích:

  • Cơ hội làm việc tại vị trí Anaheim
  • Nhiều khách walk-in và tip tốt
  • Môi trường làm việc không giành giật khách hàng
  • Lựa chọn W-2 hoặc 1099 tùy theo yêu cầu

Địa điểm: Anaheim

Yêu cầu:

  • Kỹ năng làm TCN, GEL, BỘT
  • Nữ dưới 45 tuổi

Liên hệ:

  • Gọi TY qua số điện thoại 714-414-8833 để biết thêm thông tin và ứng tuyển.
Anaheim,Orange,California
English