CẦN NỮ THƯ KÝ CHO VĂN PHÒNG LAW

VIEC-LAM-CHO-VIETNAMESE-AMERICAN-KHU-LITTLE-SAIGON-1
Law Office cần Nữ Thư Ký Full time, Part-time. Thông thạo Anh – Việt Ngữ. Có kinh nghiệm về Office. Email: JenThuyTrinh@yahoo.com
Westminster,Orange,California
English