CẦN PHỤ TÁ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

CẦN PHỤ TÁ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ
CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG. Cần phụ tá Văn Phòng Luật Sư thông thạo Anh ngữ, Việt ngữ. Không kinh nghiệm. Will train. Xin gửi Resume về email: atorres@njh-esq.com
Westminster,Orange,California
English