CẦN RECEPTIONIST CHO TỔNG ĐÀI BÁC SĨ

RAO-VAT-VIET-LAM-CHO-NGUOI-VIET-KINH-DOANH-USA
Cần Receptionist cho tổng đài bác sĩ và cơ sở thương mại. 3 ngày 1 tuần Đánh máy 35/wpm. Lưu loát Anh – Việt. Part-time. Lương trên $13/hour. L/L: 714-418-2446
Westminster,Orange,California
English