Cần Sang Tiệm nail, đẹp 2 units gần trường học, nhà thờ và mall, nhiều parking, good

English