CẦN THỢ BỘT CHO TIỆM NAILS GẦN BIỂN, BAO LƯƠNG CAO

NAILS-JOBS-RAO-VAT-11
Tiệm Nail gần biển cách Westminster 35′. Cần Thợ Bột có kinh nghiệm với TCN dưới 50 tuổi. Khách Mỹ trắng tip cao, bao lương cao, đi chung xe chủ. L/L: Nguyệt 714-673-5672
Westminster,Orange,California
English