CẦN THỢ BỘT CHO TIỆM NAILS GẦN BIỂN, BAO LƯƠNG CAO

CẦN THỢ BỘT CHO TIỆM NAILS GẦN BIỂN, BAO LƯƠNG CAO
Tiệm Nail gần biển cách Westminster 35′. Cần Thợ Bột có kinh nghiệm với TCN dưới 50 tuổi. Khách Mỹ trắng tip cao, bao lương cao, đi chung xe chủ. L/L: Nguyệt 714-673-5672
Westminster,Orange,California
English