CẦN THỢ BỘT, CTN, DIP BIẾT DESIGN Ở ANAHIEM

CẦN-TUYỂN-THỢ-NAILS-XUYÊN-BANG-KINH-DOANH-USA-3
Tiệm Anaheim đông khách cần Bột, CTN, Dip KN biết Design. Income cao, cách Bolsa 10′, làm Sunday. L/L:714-450-0222
Anaheim,Orange,California
English