CẦN THỢ BỘT, DIP, GEL Ở LONG BEACH, BAO LƯƠNG

CẦN THỢ BỘT, DIP, GEL Ở LONG BEACH, BAO LƯƠNG
CẦN THỢ Bột, Dip, Gel Design Làm TCN, Waxing càng tốt. FT/PT. Cần sẽ bao lương tùy theo KN. Tiệm Long Beach cách Bolsa 16miles. Đi chung xe OK. 714-837-4456
California
English