Cần Thợ Bột, Gel-X, Dip – Việc Làm Tại Corona

Cần Thợ Bột, Gel-X, Dip – Việc Làm Tại Corona

Chúng tôi đang tuyển thợ bột, Gel-X, Dip tại vị trí Corona. Cách Bolsa 30 phút (có thể đi chung xe). Chúng tôi tuyển dụng các thợ có kinh nghiệm trong designs, hiền hòa đồng và cũng chào đón những thợ TCN trẻ mới ra trường có lòng ham học hỏi. Làm full-time với bảo lương ổn định cao theo tay nghề. Vui lòng gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại 714-271-7060!

Chúng tôi đang tuyển thợ bột, Gel-X, Dip tại vị trí Corona. Vị trí làm việc cách Bolsa 30 phút (có thể đi chung xe). Chúng tôi tuyển dụng các thợ có kinh nghiệm trong designs, hiền hòa đồng và cũng chào đón những thợ TCN trẻ mới ra trường có lòng ham học hỏi. Bạn sẽ làm việc full-time với bảo lương ổn định cao theo tay nghề.

Lợi ích:

  • Cơ hội làm việc tại vị trí Corona
  • Lương ổn định cao theo tay nghề
  • Môi trường làm việc hiền hòa, đồng nghiệp thân thiện

Địa điểm: Corona

Yêu cầu:

  • Kinh nghiệm trong designs, hiền hòa đồng
  • Hoặc thợ TCN trẻ mới ra trường có lòng ham học hỏi

Liên hệ:

  • Gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại 714-271-7060 để biết thêm thông tin và ứng tuyển.
Corona,Riverside,California
English