CẦN THỢ BỘT KN, LƯƠNG CAO $250/NGÀY

CẦN THỢ BỘT KN, LƯƠNG CAO $250/NGÀY
Tiệm đông khách, good tips, cách Bolsa 15′. Cần thợ Bột kinh nghiệm, $250/day and up, TCN + sơn Gel đẹp $130/day and up. Call/ Text: 714-360-3463
Westminster,Orange,California
English