CẦN THỢ BỘT, TCN Ở NORWALK, BAO LƯƠNG

CẦN THỢ BỘT, TCN Ở NORWALK, BAO LƯƠNG
Tiệm ở Norwalk, cần thợ bột, tay chân nước. Bao lương tùy khả năng. L/L 714-244-8200 or 352-615-8655
Westminster,Orange,California
English