CẦN THỢ CTN TRUNG NIÊN, LÀM LÂU DÀI, BAO LƯƠNG

CẦN THỢ CTN TRUNG NIÊN, LÀM LÂU DÀI, BAO LƯƠNG
Đông khách ít thợ. Xe chung không giành giựt Công bằng CTN trung niên lâu dài, bao lương vùng Mễ Đen. Làm CN, tiệm mở cửa 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. L/L 714-653-8469, cách Bolsa 20 phút.
Westminster,Orange,California
English