CẦN THỢ LÀM TÓC CHO TIỆM ĐÔNG KHÁCH, BAO LƯƠNG $120 NGÀY

VIỆC-NAILS-CHO-NGƯỜI-VIỆT-Ở-LITTLE-SAIGON-1

Tiệm Tóc đông khách walk in. Cần thợ giỏi F/T có bao lương $120/ ngày. 740 S. Harbor Blvd. Santa Ana CA 92704. L/L: HOA 714-548-4450

Garden Grove,Orange,California
English