CẦN THỢ LÀM VỀ PLUMBING, ELECTRICAL, VÀ FRAMING

RAO-VAT-MIEN-PHI-O-MY-KINH-DOANH-USA-JOBS-4
Công ty Construction cần Thợ kinh nghiệm về Plumbing, Electrical và Framing cho Commercial. Cần thêm Thợ Phụ khỏe mạnh. L/L Peter 714-261-3361
Westminster,Orange,California
English