CẦN THỢ NAIL GẤP CÁCH BOLSA 20′, BAO LƯƠNG THEO KHẢ NĂNG

NAILS-JOBS-RAO-VAT

Tiệm cách Bolsa 20 phút. Khách Mỹ Mễ. CẦN THỢ chân tay nước biết làm bột, dip càng tốt. Bao lương $130-$150/ngày tùy theo KN. Xin gọi: 714-260-4663

Garden Grove,Orange,California
English