CẦN THỢ NAIL GẤP Ở VÙNG BIỂN EL SEGUNDO, TIP CAO

VIEC-LAM-NAILS-NGUOI-VIET-RAO-VAT-1

CẦN THỢ NAILS Tay Chân Nước hoặc biết làm nhiều thứ. Vùng biển El-Segundo, khu Mỹ Trắng, tip cao. Full-time or Part-time. Không có carpool. Xin L/L: TINA 310-802-9158

Garden Grove,Orange,California
English