CẦN THỢ NAIL NỮ Ở IDAHO, BAO LƯƠNG CAO

CẦN THỢ NAIL NỮ Ở IDAHO, BAO LƯƠNG CAO
Idaho. Cần thợ Nail Nữ, biết chút tiếng anh. Bao lương $1700/T. Bao ăn, bao uống, có xe riêng. Xin L/L 208-595-2070
Westminster,Orange,California
English