CẦN THỢ NAIL NỮ Ở IDAHO, BAO LƯƠNG CAO

CAN-TUYEN-THO-NAILS-XUYEN-BANG-KINH-DOANH-USA-9
Idaho. Cần thợ Nail Nữ, biết chút tiếng anh. Bao lương $1700/T. Bao ăn, bao uống, có xe riêng. Xin L/L 208-595-2070
Westminster,Orange,California
English