CẦN THỢ NAIL Ở BẮC CALI, TIP CAO, CHỔ Ở, LƯƠNG HẬU CHO THỢ K/N

LÀM-NAILS-Ở-MỸ-LƯƠNG-CAO

NAILS BẮC CALI MỸ TRẮNG cách Bolsa 4h lái xe cần thợ Bột, TCN, Dip, Gel giỏi. Giá Bột $65-$100+, Gel $45-65, Dip $55-$95, TCN $65-$120. Tip rất hậu, chỗ ở ổn định. Lương cao cho thợ nhiều kinh nghiệm. L/L: Hằng 805-952-5609

Garden Grove,Orange,California
English