CAN THO NAIL Ở WISCONSIN, CAN THO NU, BAO NAIL

Featured
CAN THO NAIL Ở WISCONSIN, CAN THO NU, BAO NAIL

CAN THO NAIL CHO TIỆM NAIL ở WISCONSIN CẦN THỢ NỮ. Tiệm MỸ TRẮNG, biết làm CHÂN TAY NƯỚC DIP SHALLAC. Sẽ TRAIN thêm nếu cần. BẢO ĐẢM lương trên $800. TIP rất tốt, BAO NAIL. Tiệm nhỏ, như gia đình, (cần thợ thật lòng, đàng hoàng. Ở chung nhà với chủ.). 1-714-224-8234

92840,Garden Grove,Orange,California
English