Cần Thợ Nail Redondo Beach – Việc Làm Nail Hấp Dẫn

Cần Thợ Nail Redondo Beach – Việc Làm Nail Hấp Dẫn
Cần Thợ Nail Redondo Beach – Việc Làm Nail Hấp Dẫn
Cần Thợ Nail Redondo Beach – Việc Làm Nail Hấp Dẫn
Cần Thợ Nail Redondo Beach – Việc Làm Nail Hấp Dẫn

Bạn đang tìm việc làm nail tại Redondo Beach? Chúng tôi cần thợ làm everything với thu nhập $200/ngày và thợ Dip TCN với thu nhập $150/ngày. Khu vực Mỹ Trắng, tip cao và giá cao. Liên hệ ngay với Mia qua số điện thoại 714-548-5056 hoặc Vincent qua số 714-724-3705 để biết thêm thông tin!

Bạn đang tìm việc làm nail tại Redondo Beach? Chúng tôi cần tuyển thợ làm everything với thu nhập $200/ngày và thợ Dip TCN với thu nhập $150/ngày. Vị trí làm việc nằm trong khu vực Mỹ Trắng, với mức tip cao và giá cao.

Lợi ích:

  • Thu nhập hấp dẫn từ $150-200/ngày
  • Vị trí làm việc trong khu vực Mỹ Trắng với tip cao và giá cao

Địa điểm: Redondo Beach

Yêu cầu:

  • Kỹ năng làm nail, bao gồm cả “everything” hoặc Dip TCN

Liên hệ:

  • Gọi hoặc nhắn tin đến Mia qua số điện thoại 714-548-5056 hoặc Vincent qua số 714-724-3705 để biết thêm thông tin và ứng tuyển.
Redondo Beach,Los Angeles,California
English