CAN THO NAIL XUYÊN BANG Ở COLORADO, LƯƠNG CAO 8K

Featured
CAN THO NAIL XUYÊN BANG Ở COLORADO, LƯƠNG CAO 8K

CẦN THỢ NAILS xuyên bang, vùng Trinidad, Colorado, làm Pink & White, Ombré. Bao lương $1,800-$2,000/ 1 tuần tùy kinh nghiệm. Có chỗ ở. L/L: HUYỀN 719-406-0893

92840,Garden Grove,Orange,California
English