CẦN THỢ NAIL XUYÊN BANG, Ở INDIANA, CHICAGO, LƯƠNG CAO

Featured
VIEC-NAILS-O-BOLSA-LITTLE-SAIGON-4

Tiệm Nail INDIANA cách CHICAGO 40 phút. Cần rất nhiều Thợ kinh nghiệm và không kinh nghiệm, Chủ sẽ train. Lương từ $1,400- $2,200/Tuần, Tip Cash only. L/L: 219-888-8686, 219-888-8383

92840,Garden Grove,Orange,California
English