CẦN THỢ NAILS CÁCH BOLSA 10′, ĐÔNG KHÁCH, TIP CAO

CẦN THỢ NAILS CÁCH BOLSA 10′, ĐÔNG KHÁCH, TIP CAO
HUNTINGTON BEACH. Bao lương $1,000. Tiệm cách Bolsa 10 phút, khu Target and Vons rất đông khách, tips cao, cần thợ TRẺ BỘT, NƯỚC, WAX. L/L: 661-444-4958
Westminster,Orange,California
English