CẦN THỢ NAILS, ĐÔNG KHÁCH, GIÁ CAO, CÁCH BOLSA 30′

CẦN THỢ NAILS, ĐÔNG KHÁCH, GIÁ CAO, CÁCH BOLSA 30′
CASH TIPS!! BAO $140-$200/ngày. Cần THỢ TCN GEL và THỢ BỘT Designs. Chia turn công bằng. Tiệm đông khách & Giá cao. HAWTHORNE 10 phút. BOLSA 30 phút. L/L: 310-220-1659
Westminster,Orange,California
English