CẦN THỢ NAILS GIỎI BỘT Ở LONG BEACH, BAO LƯƠNG CAO

VIEC-LAM-NAILS-NGUOI-VIET-RAO-VAT-1
LONG BEACH Bolsa 15’ cần thợ K/N bột (giỏi design), TCN (Sơn Gel đẹp), wax, dip. Tiệm sang, rất đông khách, giá cao. Bao lương cao. L/L: 562-682-7009
California
English