CẦN THỢ NỮ K/N BỘT, DIP Ở KHU SANG

CẦN THỢ NỮ K/N BỘT, DIP Ở KHU SANG
Tiệm Nail lớn Upland, khu sang, giá cao, tip hậu. Cần Thợ Nữ K/N Bột, Dip, TCN, Eyelash Extension. Cách Anaheim, Bolsa 35 phút. Bao lương. L/L 626-679-0555
Westminster,Orange,California
English