CẦN THỢ NỮ LÀM LÔNG MI, LƯƠNG CAO $6K/M

CẦN THỢ NỮ LÀM LÔNG MI, LƯƠNG CAO $6K/M
Tiệm đông khách income từ $4,000 tới $6,000/1 tháng cần thợ nữ làm eyelash extensions full-time. Xin L/L: 714-989-9679
Westminster,Orange,California
English