CẦN THỢ NỮ TRẺ, Ở CÁCH BOLSA 20′, BAO LƯƠNG CAO

VIỆC-LÀM-NAILS-Ở-MỸ-NGƯỜI-VIỆT-RAO-VẶT
Brea, cách Bolsa 20′, khu mỹ trắng. Cần thợ nữ trẻ, full-time, tay chân nước, gel. Bao $130-$150/ngày, tùy khả năng. L/L Quynh: 714-878-6305
Westminster,Orange,California
English