CẦN THỢ SMOG TECHNICIAN KINH NGHIỆM

CẦN THỢ SMOG TECHNICIAN KINH NGHIỆM
Tiệm Smog Check & Repair cách Bolsa 30′. Cần thợ Smog Technician kinh nghiệm biết Diagnosis & Repair. Bao $1,000 cho tới $1,200/ tuần. L/L: 714-782-4434
Westminster,Orange,California
English