CẦN THỢ SỬA NHÀ, LƯƠNG THEO KINH NGHIỆM

RAO-VAT-VIEC-LAM-CHO-NGUOI-VIET-O-MY-3

CONSTRUCTION. Sửa nhà. Cần thợ nhiệt tình, năng động, không cần nhiều kinh nghiệm. Lương theo kinh nghiệm. Không làm weekend. Làm ở Fountain Valley. NGỌC: 785-550-0181

Garden Grove,Orange,California
English