CẦN THỢ TCN KINH NGHIỆM, BAO LƯƠNG

CẦN THỢ TCN KINH NGHIỆM, BAO LƯƠNG
Cần Thợ TCN kinh nghiệm. (Bao lương $130- $150). Tiệm vùng Whittier, Santa Fe Spring. Đông khách, thoải mái. Off Chủ Nhật. L/L: 714-767-8880
Westminster,Orange,California
English