CẦN THỢ TCN, LÀM XUYÊN BANG, LƯƠNG CAO TRÊN $8K

CẦN THỢ TCN, LÀM XUYÊN BANG, LƯƠNG CAO TRÊN $8K
Bao Lương 6 ngày hơn ăn chia, Thợ everything $1,400-$1,700, Tay Chân Nước $1,200, Thợ trẻ mới biết làm sẽ giúp đỡ thêm. Chưa có bằng giúp co-sign. Có chỗ ở, phụ vé máy bay. Call: 256-738-9008
Westminster,Orange,California
English