CẦN THỢ TCN, SƠN GEL ĐẸP Ở LONG BEACH

CẦN THỢ TCN, SƠN GEL ĐẸP Ở LONG BEACH
Long Beach, Bolsa 15’ cần thợ k/n TCN sơn gel đẹp (lương từ $800-1200/tuần). Tiệm sang, giá cao, rất đông khách. Bao lương nếu cần. L/L 562-682-7009.
California
English