CẦN THỢ XÂY DỰNG CÓ KINH NGHIỆM, LƯƠNG THEO KINH NGHIỆM

RAO-VAT-VIEC-LAM-CHO-NGUOI-VIET-O-MY-1

CẦN THỢ làm Construction kinh nghiệm, và không kinh nghiệm làm Commercial, residential. Cần có đồ nghề. Lương trả theo kinh nghiệm. Text/Phone: Đạt 858-610-6900

Garden Grove,Orange,California
English