*Cần tìm 2 Thợ Chính xây sửa nhà cửa, siêng năng, chịu khó, có kinh nghiệm. Làm việc qua

*Cần tìm 2 Thợ Chính xây sửa nhà cửa, siêng năng, chịu khó, có kinh nghiệm. Làm việc qua

*Cần tìm 2 Thợ Chính xây sửa nhà cửa, siêng năng, chịu khó, có kinh nghiệm. Làm việc quanh OC, lương tăng đều theo khả năng làm việc. *Cần tuyển 2 trợ lý phụ trách quản lý công trình xây dựng, tiếng Anh tốt (chưa có kinh nghiệm sẽ training) *Cần tuyển 1 kế toán cho công ty xây dựng L/L Đình: 714-467-5393

Garden Grove,Orange,California
English