CẦN TÌM CÔ TRÔNG CHÁU Ở NEWPORT BEACH, CÓ NGÀY NGHỈ, BAO LƯƠNG

GIU-EM-BE-O-LITTLE-SAIGON-HOA-KY

Nhà Newport Beach cần tìm cô trông cháu 5 tuổi, ở lại nhà bao ăn ở đưa đón. Có ngày nghỉ. Lương $2,000/tháng. L/L: Vy 657-200-1797

Garden Grove,Orange,California
English