CHANTECLAIR Apartments 13122 Benton St., Garden Grove, gần Costco. Có 1PN+1PT $1,895

CHANTECLAIR Apartments 13122 Benton St., Garden Grove, gần Costco. Có 1PN+1PT $1,895

CHANTECLAIR Apartments 13122 Benton St., Garden Grove, gần Costco.

Có 1PN+1PT $1,895, dưới lầu, nền gỗ, bao nước, rác, gated parking.

L/L Cô Hương: 714-537-1095. Text 714-989-9858, Email: chanteclair_apts@yahoo.com DRE#01963051.

Garden Grove,Orange,California
English