CHO MƯỚN 1 PHÒNG RIÊNG BIỆT. Master rộng, lối đi riêng. Bao điện, nước, gas, giặt sấy

English