CHO MƯỚN DỤNG CỤ THI NAILS, HAIR, FACIAL, VÀ ĐỔI BẰNG 50 TIỂU BANG

CHO MƯỚN DỤNG CỤ THI NAILS, HAIR, FACIAL, VÀ ĐỔI BẰNG 50 TIỂU BANG
Nhận luyện thi và cho mướn dụng cụ thi Hair, Nail, Facial giá phải chăng. Kinh nghiệm giảng dạy lâu năm tại các trường Thẩm Mỹ ở California. Nhận đổi bằng 50 tiểu bang. Nhanh chóng và uy tín. Xin L/L: Cô Tiên 714-902-4191
Little Saigon,Orange,California
English