CHO NAM THUÊ PHÒNG, LỐI ĐI RIÊNG, $650/M

CHO NAM THUÊ PHÒNG, LỐI ĐI RIÊNG, $650/M
Nhà riêng G.G. Master Bedroom mới sạch. No: Smoke, Cook. Lối đi riêng. Ưu tiên Nam có job, Credit tốt. $650/ tháng. Deposit $400. Gọi: 714-854-5163
Westminster,Orange,California
English